Tauhid 4

time
1.15-2.05 pm
2.05-2.55 pm

1)jahmiah
sambungan minggu lps
2)as-asyairah
siapakah pengasas?
prinsip?
sejarah
marhalah
3)maturidiyah
4)kullasyaikh
hubu
ngkait dgm dakwah
peringatan daripada syaikh